Считаме чистотата за един от важните аспекти от живота си. Обичаме дрехите, домът и отношенията ни да са чисти. Не сядаме на масата без да си измием ръцете, не даваме на децата да пипат нечистотии, стремим се да не използваме „мръсен” език… Но обръщаме ли достатъчно внимание на чистотата отвътре, на прочистването на самите нас?

Човешкото тяло е уникална система, която, чрез необходимата грижа и правилно взаимодействие с околната среда, може сама да поддържа нужния си баланс. За съжаление, токсини всекидневно атакуват организма. Те влизат у нас с въздуха, с храните и напитките, чрез козметиката, препаратите за бита, лекарствата. Негативните емоционални разстройства – гняв, страх, депресия – се явяват не по-малък причинител на самоинтоксикация. Ако отпадните продукти и външните токсини не успеят да се изхвърлят навреме от организма, се натрупват, a обмяната на клетъчно ниво се затормозява.

„Чистотата е половин здраве.” – българска народна мъдрост

II. НАКРАТКО ЗА ИНТОКСИКАЦИЯТА

Какво е токсин?

Токсинът е химично вещество, проникнало от външната среда или образувано в организма, което над определени концентрации води до преки или косвени увреждания.

Отрови от околната среда 

4_detox

Замърсяването на въздуха, почвите и водите води до замърсяване на човешкия организъм.
Токсичните (неточно наричани „тежки”) метали са резултат главно от индустриалната дейност. Основните им механизми са три: блокират дейността на ензимите, изместват минералите (оловото изтласква калция от костите и те стават по-слаби), увеличават оксидативния стрес.

Алуминият, ако е в прекомерни количества, се отлага в мозъка, затова много от симптомите на отравяне са сходни с тези при болестта на Алцхаймер. Присъства в ред всекидневно използвани лекарствени средства, препарати против изпотяване, пасти за зъби, кухненски съдове, консервни кутии и др.

Арсенът е силно отровен. Малки количества от него могат да бъдат открити в пестициди, перилни препарати, смог, тютюнев дим, в някои храни и дори в питейната вода. Засягат се вътрешните органи, кръвните клетки и нервите, променя се видът на ноктите.

Живакът се съдържа в ред битови продукти: козметика, стари термометри и зъбни пломби, омекотители за дрехи, бои и мастила в принтерите и татуировките, латекс, пластмаси, лакове и др. Той е силна, натрупваща се отрова, която лесно достига до мозъчните клетки и възпрепятства достъпа на хранителни вещества до невроните. Може да наруши нормалния имунен отговор, да причини трайни бъбречни, сърдечни и дихателни проблеми. Специфични признаци са металният вкус в устата, разклащането на зъбите, треперенето…

Прочети повече тук