Номерологията е един своеобразен ключ към разбирането на миналото, настоящето и бъдещето. Дава отговор на редица въпроси – защо, кога, как, с кого, дали… Но това е по-прагматична част от науката. Номерологията помага за личностното осъзнаване на индивида, за откриване на посоката в която да се развива, за това какво може да коригира всеки в себе си, за да е по-успешен и в крайна сметка щастлив.

Ако сте сред тези които:

  • Търсят точният момент за изпълнението на определена дейност / задача / промяна
  • Търсят подходящият партньор в живота или бизнеса
  • Искат да разберат как да планират действията си през годината
  • Искат да опознаят себе си и околния свят, посредством една различна гледна точка; да разберат мотивите за своите действия и тези на околните.
  • Искат да открият силните и слабите си страни…

Тогава НОМЕРОЛОГИЯТА е за Вас!

Анализът се прави на база на имената и рождените дати на хората. Отговорите, които ще получите ще бъдат кратки и ясни.